KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów biura rachunkowego BATUTA Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/ią, że:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest:
  Biuro Rachunkowe Batuta Sp. z o.o.,
  NIP: 954-281-45-83,
  tel.: +48 519 719 701,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  AD nie powołał Inspektora Ochrony Danych
 2. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta, marketing bezpośredni).
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi, realizacja umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów, z którymi Administrator jest powiązany stosownymi umowami tj.: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne, pomoc prawną.
 5. Okres przechowywania danych:
  1. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
  2. dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
  3. dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny podany w pkt 1. Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności w jakich możliwe jest skorzystanie z przysługującego uprawnienia określone są w RODO i uzależnione są od postawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 7. Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie. Podanie danych niejednokrotnie będzie wymogiem umownym, natomiast niepodanie danych powoduje brak możliwości nawiązania współpracy/realizacji postanowień umownych wiążących strony umowy.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.