• Księgi Handlowe,
  • KPiR,
  • Ryczałt,
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych,
  • Kadry i płace - outsorcing,
  • Otwieranie i organizacja nowych firm,
  • Monitoring i windykacja należności,
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw,
  • Pomoc w uzyskiwaniu kredytów i dotacji (biznesplany),
  • Usługi i analizy indywidualne.